23
Fri, Apr
0 New Articles

Lokal

Kralendijk - Zijne Majesteit de Koning heeft online gesproken met vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die zich op Bonaire inzetten bij de bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie.

Woensdagochtend 2 december sprak Koning Willem Alexander met Isidoor van Riemsdijk, Marie Craane, Boy Clarenda, Marian Luinstra – Passchier en Christopher Frans.

Isidoor van Riemsdijk coördineerde het maaltijdenproject. Marie Craane heeft zich altijd ingezet voor de groep laaggeletterden. Ook ondersteunde ze deze groep met het invullen en ook bemiddelen van de aanvragen van de extra voorzieningen. Boy Clarinda heeft zich ingezet voor de ouderenopvang in het algemeen en de opvang van ouderen die vanwege hun gezondheidsrisico niet naar de dagopvang konden. Marian Luinstra-Passchier heeft als arts tijdens de uitbraak van de pandemie zich ingezet voor de aanpak van het virus.

thumbnail Enkuentro ku Rei Willem Alexander2 20200212Christopher Frans heeft de repatriëring gecoördineerd. Daarnaast heeft hij vanuit het kabinet samen met de afdeling Publieke Gezondheid het gehele crisisteam begeleid.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Eerder had de Koning al videogesprekken met vertegenwoordigers van de medische sector en de sectoren onderwijs en economie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Op 3 december spreekt hij met betrokkenen die op Sint Eustatius en Saba vergelijkbare taken vervullen.