06
Wed, Dec
0 New Articles

Korte-Polisial

KRALENDIJK - Net als de rest van Bonaire werd het KPCN geconfronteerd met een aantal collega’s (3) met een positieve PCR uitslag met als gevolg dat zij direct in isolatie moesten gaan. Daardoor was het noodzakelijk dat er ook een aantal collega’s (13 Bonaire en 5 Saba en Statia) in quarantaine werden geplaatst.

Met name bij de patrouilledienst die de 24/7 zorg uitvoert, speelde dit probleem. Binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd werd aangegeven dat dit tot problemen zou kunnen gaan leiden in het leveren van een goede politiezorg op de BES eilanden in zijn algemeenheid en specifiek voor Bonaire. Uiteraard zou intern nog een aantal mensen van andere afdelingen kunnen worden ingezet, maar dat zou ook weer tot enige onderbezetting kunnen leiden.

Er werd aan het KMT dringend geadviseerd om maatregelen te nemen om de politiezorg aan de bevolking, alsmede het handhaven van de noodverordeningen te kunnen blijven realiseren. Een optie zou kunnen zijn formele bijstand aanvragen aan de Koninklijke Marechaussee, vanuit Nederland of een van de andere Caribische korpsen, wat natuurlijk ook risico's met zich mee zou kunnen brengen. Door de korpschef is professioneel en medisch verantwoord advies gevraagd aan de afdeling Publieke Gezondheid. Deze gaven aan dat de werkwijze kan worden toegepast die het RIVM geeft als uitzonderingssituatie voor medewerkers, als de continuïteit van zorg in het geding komt. Op die manier kon de politiezorg voorlopig in stand blijven. Bij meerdere besmettingen zou altijd nog bijstand kunnen worden aangevraagd.

De politiemensen die in quarantaine konden volgens dit protocol na meerdere dagen zonder klachten worden getest, en indien zij negatief testen weer worden ingezet, met de nodige beschermende maatregelen. Na het werk moeten zij echter wel in quarantaine blijven tot de periode van 10 dagen voorbij is. Deze werkwijze wordt op ook Saba en Statia toegepast. Het risico is verantwoord omdat immers alle collega's elke dag het risico lopen om op straat in contact te kunnen komen met iemand die besmet zou kunnen zijn.

Het KMT heeft dit advies overgenomen en besproken met de Participatieraad en de vakbond. Vervolgens zijn deze maatregelen toegepast. De vakbond is het hier echter niet mee eens en wil dat alle politiemedewerkers die enigszins contact hebben gehad met een persoon met een positieve PCR uitslag direct 10 dagen in quarantaine gaan en dat ook blijft en niet komt werken. Het KMT begrijpt de zorgen, maar is ook van mening dat een verantwoorde politiezorg op basis van een deskundig advies van de PG aan de samenleving moet worden geleverd. Daarom houdt zij vast aan de ingezette lijn.