07
Sun, Aug
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - U heeft een uitleg gekregen over het bijzondere karakter van het mangrovepark, de inrichting en doelstellingen, zowel in technische, natuurlijke als educatieve zin.

IMG 20211127 WA0029Ik neem U graag mee in de geschiedenis en naar het heden, de visie, en de toekomst.

U kent ongetwijfeld het Riffort als een van de fortificaties van de stad. Samen met het Waterfort aan de Punda zijde werd de ingang van de Annabaai beschermd tegen vijandige intenties. Het Riffort heeft tot in de tweede Wereldoorlog haar functie behouden. Het Riffort is een van de acht fortificaties van het Land en we zijn trots dat zowel aan Punda zijde Fort Nassau en het Waterfort en aan Otrobanda zijde Fort Waakzaamheid en het Riffort als fysieke elementen van onze bijzondere geschiedenis zichtbaar zijn. Het Waterfort en het Riffort zijn bovendien onderdeel van de unieke waarde van onze Werelderfgoedstad. Volgend jaar draagt historisch Willemstad 25 jaar erkenning van UNESCO en wij vieren dit graag binnen het Koninkrijk.

Na een lange tijd van stilstand in dit gebied ging het in de jaren 90 snel. In het Riffort kwam een commerciele ontwikkeling. De naastgelegen dieselcentrale werd gesloopt en als gedeputeerde van de ruimtelijke ontwikkelingssector heb ik het start signaal gegeven voor de bouw van het Renaissance hotel. Een eerste megapier volgde snel. Het stadion, zwembad en overige ruimte in het Rifgebied lagen er verlaten bij.

Het was tijd voor een visie voor dit gebied. Een masterplan werd ontwikkeld en vastgesteld door het toenmalig Bestuurscollege.

Dit masterplan is de basis geweest voor de aanleg van de tweede megapier en voor het hotel dat thans in aanbouw is, het Courtyard Marriott. Dit masterplan is de basis geweest voor de aanlegthumbnail IMG 20211127 WA0027 van een rotonde die het huidige nieuwe ziekenhuis verbindt met aan-en afvoerwegen. Dit masterplan is ook de basis geweest voor de verbinding van de tweede megapier met de rotonde, een verbinding die enige maatschappelijke discussies teweeg heeft gebracht.

Maar dit masterplan is ook de basis geweest voor het park waar we ons nu in bevinden.

Op basis van technische, natuurwetenschappelijke studies en een sterke visie is gekozen voor de uitvoering van een park dat in alle opzichten een bijdrage zou leveren aan de ontwikkeling van de stad, het toerisme en onze natuur in het bijzonder.

Dames en heren, hier houdt het niet op, wij gaan door.

Het park aan de andere kant van Corendon, wij noemen dit Mangrove park 2 is inmiddels gesaneerd. Hier zal extra aanplant van mangrove komen. Dit park zal verbonden worden met het park waar wij nu staan. Uit studies is gebleken dat dit park hoge, mogelijk hogere kwaliteit heeft dan het mangrovepark 1 en het uitgangspunt bij dit tweede mangrovepark is dat hier extra aandacht komt voor de natuurwaarden door minder interventies in de vorm van paden en activiteiten. Wij denken aan een eilandje in het water met extra aangroei van mangrove.

Voordat ik de overstap maak naar de ontwikkeling in westelijke richting wil ik meer in het bijzonder vermelden dat het Rifgebied zelve voor een uitdagende verandering staat. Ik heb ingezet op een zakelijke, marktgerichte en transparante ontwikkeling van de overheidsgronden en gebouwen, die, zoals U weet, is opgenomen in het Landenpakket. Het Rifgebied gaat als een eerste project op deze wijze ingevuld worden en ik heb het volste vertrouwen dat dit een succes zal zijn.

thumbnail IMG 20211127 WA0014De natuurparken.

Mangroveparken 1 en 2 wil ik graag plaatsen binnen de ruimtelijke context van ons kustgebied, met meer naar het westen nog een binnenwater. Maar ook binnen de context van de ontwikkelpotenties van onze zuidkust. Waar ter wereld vindt men midden in een stad twee mangroveparken, die ook zullen dienen als de longen van de stad? En dat is ons streven, uniek te zijn maar ook een economische ontwikkeling stimuleren die niet ten koste zal gaan van de natuurbescherming. Deze ontwikkelingen kunnen hand in hand gaan en daar hebben wij heel bewust voor gekozen.

Wij gaan ook het binnenwater van Zakito ontwikkelen. U gaat dan binnen een gebied van enkele kilometers een geweldige bijdrage van mangrove, rif en water aan de kust ervaren. Wij zetten in op kustherstel, klimaatverandering en natuurbehoud.

thumbnail IMG 20211127 WA0023Dit gaat hand in hand met een economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Er komen meer hotels, ja, maar er komen ook woningen. En restaurants en een kwalitatief hoogwaardig ingerichte zuidkust langs het binnenwater van Zakito, met sport, entertainment en recreatie.

Vanuit een inclusieve gedachte wordt ook rekening gehouden met bestaande functies, zoals de vissers ten zuiden van het huidige Aqualectra terrein. Er is inmiddels een ruimtelijk plan hiervoor gemaakt. En we houden rekening met het bijzondere park van onze helden uit het verleden, het parke Tula, die prominenter onderdeel zal vormen van de route langs de zuidkust.

Tenslotte bevind zich langs dit gedeelte van onze zuidkust ook een gedenkbord dat een heftig stuk Curacaosch-Amerikaanse Tweede Wereldoorlog geschiedenis vertelt. Het gaat om het gezonken amerikaanse marine schip de USS Erie.

thumbnail IMG 20211127 WA0030Terug naar het park waar we nu staan.

thumbnail IMG 20211127 WA0027

Een bijzondere investering door de overheid in een park dat niet alleen als natuur en recreatiepark zal dienen maar ook natuurwetenschappelijke waarde heeft. Om die redenen zijn de overheid en Carmabi in onderhandeling om te komen tot een beheersovereenkomst.

Door een duurzaam beheer hopen we te garanderen dat juist die natuurwetenschappelijke waarde in stand zal worden gehouden, voor ons en voor de toekomstige generaties.

Er zal volgende jaar nog een visitor centre door de overheid worden gebouwd, voor de logistieke zaken en waar presentaties gegeven zullen worden. Wij zijn trots op deze samenwerking.

Dank aan allen die aan dit project hebben bijgedragen,

Dank voor de belangstelling om dit park te hebben gekozen voor bezichtiging.