28
Fri, Feb
1 New Articles

Lokal

Willemstad – De regering van Curaçao heeft tot 6 maart aanstaande de tijd gekregen om minimaal voor 127 miljoen gulden aan oplossingen te presenteren voor het gat in de begroting 2019.

Omdat net als de vorige twee jaren ook voor dit jaar weer een begrotingstekort dreigt en niet wordt voldaan aan de vereisten van de Rijkswet financieel toezicht, zijn forse en urgente maatregelen nodig om de begroting van Curaçao op orde te brengen. Deze maatregelen moeten meerjarig doorwerken, omdat ook daar een fors tekort dreigt.

Minister Gijsbertha heeft eerder al aangegeven dat hij op basis van de tegenvallende belastingontvangsten de oorspronkelijke raming voor deze ontvangsten in de begroting 2019 met 92 miljoen gulden verlaagt. Daar bovenop moet aanvullend rekening worden gehouden met een neerwaartse bijstelling van overige opbrengsten van minimaal 35 miljoen gulden. In totaal dient de regering daarom in 2019 nog voor minimaal 127 miljoen gulden aan reële inkomstenverhogende en/of kostenverlagende maatregelen te presenteren. Als gevolg van de oplopende ziektekosten en de kosten van het ouderdomsfonds (AOV), worden ook meerjarige tekorten in de sociale fondsen verwacht. Deze lopen op naar 1,25 miljard gulden in 2028. Voorzitter Raymond Gradus zegt hierover: “Om deze voorzieningen ook voor latere generaties te kunnen garanderen, zullen hervormingen nodig zijn die de meerjarenbegroting realistisch en houdbaar maken.”

Foto Persconferentie Cft 20190220De regering van Curaçao heeft reeds een aantal maatregelen gepresenteerd zoals een verplichtingenstop, geen nieuwe indiensttredingen en het aanhouden van besluitvorming over de indexering van overheidspersoneel. Het Cft heeft echter gevraagd om een volledig pakket aan maatregelen dat voor 2019 minimaal optelt tot 127 miljoen gulden en ook meerjarig de begroting op orde brengt. Aanvullend heeft het Cft gevraagd om de overige risico’s voor de begroting zoals het convenant onderwijs, de meerkosten van HNO, de resterende schulden van Sehos en het exploitatietekort van C-Post in kaart te brengen en deze van dekking te voorzien. Het Cft heeft de regering hiervoor tot uiterlijk 6 maart aanstaande de tijd gegeven, zodat een doorlichting van de begroting door een daartoe ingestelde commissie meegenomen kan worden. Dit moet leiden tot een begrotingswijziging die voor 1 april aan de Staten wordt aangeboden.

Het Cft heeft tijdens zijn bezoek aan Curaçao gesproken met de Gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën, de financiële commissie van de Staten en de directies van Sehos en de SVB. Tevens vond er een bijenkomst plaats met de minister van Financiën, de SOAB, de Algemene Rekenkamer Curaçao en het Cft om de roadmap richting een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021 te bespreken. Het Cft bestaat uit de volgende leden: Raymond Gradus (voorzitter), Gregory Damoen (lid namens Curaçao), Henk Kamp (lid namens Nederland) en Russell Voges (lid namens Sint Maarten).