30
Mon, Jan
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - Een door de parlementen van die vier landen gedragen wetsontwerp geschillenregeling is een unieke gelegenheid om de banden binnen het koninkrijk aan te halen.

Het is bijzonder teleurstellend dat de heer Raymond Knops de gelegenheid niet te baat neemt om de banden aan halen, maar juist om onenigheid te zaaien.

Het wetsontwerp dat hij origineel had ingediend was al een teken aan de wand, en liep over van arrogantie en respectloosheid jegens de zogenaamd kleine landen binnen het koninkrijk. Daarmee poogt hij, wellicht (on)bewust, de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit het Koninkrijk te verdrijven.

De ernstige kritiek van meerdere deskundigen tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer noch de opvatting van meerdere Kamerleden zetten zoden aan de dijk. De heer Knops meent de kritiek simpelweg te kunnen afdoen met de opmerking dat”…het complexe karakter van het zoeken naar consensus veroorzaakt wordt door het feit dat de belangen van de landen uiteenlopen.”

Knops schroomt zelfs niet om de door de parlementen van de vier landen geratificeerde uitgangspunten niet te respecteren. Hij gedraagt zich daarmee als een incompetente bestuurder die snel naar dictatoriale strategieën grijpt omdat hij niet weet om te gaan met complexe processen. Hij ontpopt zich daarmee als een tegenstander van eenheid binnen het koninkrijk.

Movementu Futuro Korsou heeft Raymond Knops daarom “Persona Non Grata” verklaard.

Wij nodigen alle politieke partijen op Curaçao, Aruba, en Sint Maarten om een soortgelijk standpunt in te nemen en te publiceren.