19
Mon, Apr
0 New Articles

Lokal

Willemstad – Het Curaçao Medical Center (CMC) is met de voorbereidingen begonnen om in aanmerking te kunnen komen voor een accreditatie van de Joint Commission International (JCI).

JCI is de kwaliteits standaard waar de meest gerenommeerde ziekenhuizen ter wereld zich aan houden. Om deze accreditatie te kunnen ontvangen, moet CMC alle beleid, processen, protocollen en procedures ‘in place’ hebben om een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de patiënten te kunnen garanderen; van opname tot ontslag. Bovendien moet CMC aantonen dat het toegewijd is om alle processen te blijven verbeteren. De accreditatie benadrukt het ‘patiënt staat centraal’-beleid van CMC, waarbij CMC altijd, bij iedere stap die het neemt, de ervaring van de patiënt op de eerste plaats zet. Deze accreditatie is ook in lijn met de slogan van CMC: Dienen met liefde.

Vertegenwoordigers van Kerteza, een Belgisch-Nederlands bedrijf diegespecialiseerd is in het JCI-traject, warenvorige week op Curaçao om een nulmetingte verrichten omzo het accreditatie proces op gang te brengen. Met de nulmeting brengt Kerteza in kaart wat CMC al goed geregeld heeft en welke verbeteringen nodig zijn om een accreditatie waardig ziekenhuis te zijn. De eisen voor de JCI-accreditatie zijn uitermate hoog en omvatten onder andere het meten en naleven van 98% van de 250 kwaliteits normenmet 1.200 meetbare elementen. Als Kerteza eenmaal de nulmeting heeft afgerond, zal CMC het beleid,processen, protocollen en procedures die nog missen opstellen/ aanpassen en implementeren. Het accreditatie traject zal circa 2½ jaar duren. Dit is de gemiddelde tijd die ziekenhuizen in het buitenland nemen om het traject af te ronden.

Het traject van 2½ jaar bestaat uit 4 fases:

Fase 1: een nulmetingvande initiële situatie (deze fase was vorigeweek begonnen)
Fase 2: vaststellen van het verschil tussen de huidige situatie en de voorwaarden waar nog aan moet worden voldaan om de JCI-accreditatie te kunnen ontvangen
Fase 3: implementeren, trainen medewerkers, het meten en verbeteren van alle processen, procedures en protocollen
Fase 4: eindevaluatieen voorbereiden op het externe auditbezoekvan JCI, die de officiële audit zal verrichten voor de accreditatie

Het bestuur van CMC heeft voor Kerteza gekozen omdat dit bedrijf uitgebreide ervaring heeft met het begeleiden en helpen van ziekenhuizen in Nederland en België, die bij de eerste poging de JCI-accreditatie hebben ontvangen. Enkele van deze ziekenhuizen zijn Amsterdam UMC, Jan Yperman Ziekenhuis, AZGlorieux, UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), Jeroen Bosch Ziekenhuis, AZ Monica, Ziekenhuis Oost Limburg.

Ondanks de omstandigheden rond COVID-19, blijft CMC aan de weg timmeren om een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de gemeenschap en om tegelijkertijd Curaçao op het landschap van de medische industrie te plaatsen.