08
Mon, Aug
0 New Articles

Deporte

Willemstad - Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft op 17 januari 2017 samen met partners zoals Curaçao Tourist Board (CTB), CHATA en Curaçao Ports Authority een pers conferentie gehouden. Doel van deze persconferentie was om een overzicht van het jaar 2016 te geven op de toeristische sector en de projecties voor het jaar 2017.

Noemenswaardig is, dat er tijdens deze pers conferentie ook een Memorandum of Understanding (MOU) werd getekend tussen de Curaçaose overheid en AIRBNB en ook een MOU tussen CTDF en CHATA.

thumbnail 20170117 IMG 2487Toeristisch vooruitzicht 2017
Het ministerie van Economische Ontwikkeling , Curaçao Tourist Board (CTB ) CHATA en CPA verwachten een zeer positief vooruitzicht op de toeristische sector in 2017. CTB geeft aan een verhoging van 7,1% te verwachten in de totale bezoekers van 2017. Om dit te bereiken staan er in het jaarplan van CTB diverse activiteiten gepland die allemaal gunstig zullen zijn voor onze toerisme. Eén van deze activiteiten is bijvoorbeeld de “Right Now in Curaçao” campagne die vorig jaar door CTB werd gelanceerd. Vooralsnog zal CTB samen met het Ministerie van Economische Ontwikkeling, CHATA en de andere entiteiten uit de private sector extra aandacht besteden aan de acties die de uitvoering van de Tourism Master Plan zullen faciliteren. Deze activiteiten omvatten het aanstellen van een nieuw project manager, het herstructureren van het masterplan comité en voltooiing van de financiering voor de executie van de Tourism Master Plan.

Hotel Performance
CHATA vermeld dat de verwachte bezetting van het eerste kwartaal van 2017 op dit moment al 76% is. Dit is gebaseerd op cijfers uit bestaande hotel reserveringen van CHATA leden tot nu toe. CHATA streeft ernaar om voor het eind van het eerste kwartaal een totale bezetting van 80% te behalen. CHATA is optimistisch en geeft aan dat wij op het juiste spoor zijn om dit doel te behalen.

CruiseToerisme
Volgens de planning van Curacao Ports Authority zullen  er in 2017, 279 cruiseschepen aanmeren op Curacao met een minimale passagiersaantal van 644,495 passagiers; dit is een toename van meer dan 30% in vergelijking met 2016.  De toename in het aantal cruiseschepen die zullen aanmeren op Curacao wordt veroorzaakt door diverse factoren. Onder andere de invoering van een volume korting voor cruiseschepen samen met een zomer korting om het aantal cruiseschepen die Curacao bezoeken in de lage seizoen te stimuleren. Tevens zal de tweede Megapier in de vierde kwartaal van dit jaar operationeel zijn. Dit zal de capaciteit van onze cruise faciliteiten doen toenemen wat mogelijk maakt om meer passagiers te kunnen verwelkomen.

Economische impact
Het ministerie verwacht dat toerisme in 2017 een positieve impact zal hebben op de economie van Curaçao. Dit, gebaseerd op de verwachte toename van toeristen aantallen  en de verwachtte toename  van 1,7%  in het aantal nachten die deze bezoekers op het eiland zullen blijven. Aan de hand van het Turistika model verwacht het Ministerie van Economische Ontwikkeling dat de directe economische impact van toerisme in 2017 ongeveer 556 miljoen US dollars zal omvatten. Dit illustreert een groei van 5,2% in vergelijking tot 2016. De verwachte toename van toeristen zal ook een positief invloed hebben op de inkomsten van de overheid. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling verwacht een stijging van ongeveer 5,4% in OB gerelateerde inkomsten.

MoU Airbnb
Airbnb is een online marktplaats waar privé accommodaties voor verhuur kunnen worden aangeboden die actief is in meer dan 34.000 steden en 191 landen over de hele wereld. Met meer dan duizend privé accommodaties op Airbnb en een inkomen per gastheer van over de $4400 speelt Airbnb een belangrijke rol in de Curaçaose toerisme industrie. Vandaag tekende de minister van Economische Ontwikkeling de heer Eugene Rhuggenaath en Minister van Financien, Kenneth Gijsbertha namens de overheid een belangrijke overeenkomst met Airbnb die zal helpen om Curaçao als een van de beste toeristische bestemming te promoten. Binnen deze overeenkomst zijn er ook kaders gesteld die het mogelijk maken om samen te werken op het gebied van belastingen, het stellen van normen en voorschriften voor accommodaties, het delen van data en het ondersteunen van toeristische marketing campagnes van Curaçao.

MOU tussen CHATA  en CTDF
Tijdens de persconferentie hebben CTDFen CHATA een MOU ondertekend waarin  zij aangeven samen te zullen werken aan de ontwikkeling en promotie van Curaçao als toeristische bestemming. In aanvulling hierop hebben  beide partijen zich verbonden om zich maximaal in te zetten voor de uitvoering van het Tourism Masterplan.

Terugblik 2016
In 2016 heeft Curaçao een afname van het aantal bezoeker mogen registreren van 5.6%. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de daling van de bezoekers uit Venezuela. De minister van Economische Ontwikkeling, dhr. Eugene Rhuggenaath is van mening dat de cijfers van 2016 een “wake up call” moet zijn voor de gemeenschap van Curaçao dat een koerswijziging dringend noodzakelijk is. Het is onmogelijk om succes te behalen en een concurrerende toeristische bestemming te zijn als we niet samenwerken. De minister is dan ook zeer verheugd met de ondertekening van zowel de MOU met Airbnb en de MOU tussen CTDF en CHATA en is van mening dat dit een stap is in de goede richting   om in 2017 de gewenste resultaten te bereiken.

thumbnail 20170117 IMG 2553