06
Wed, Dec
0 New Articles

Ingezonden

INGEZONDEN - Door de gehele corona gekte is er een zaak ver naar achteren gedrukt en dat is geld en de club van medici.

Toen ik onlangs met een van de grootste artsen van het eiland in gesprek was en ik hem de vraag stelde waarom de lokale artsen en specialisten de eed van Hippocrates naast hun neerleggen en niet opvolgen, was zijn antwoord:

“John, er zijn op dit eiland maar weinig artsen/specialisten die werken voor de gezondheid van de lokale bevolking”.

Ik schrok en vroeg wat dat betekende en wat er gaande was in de medische wereld.

“De eed van Hippocrates wordt door maar enkele artsen nageleefd” vervolgde hij “alles draait om het grote geld”.

Ik besefte plotsklaps dat, dat het wil zeggen dat wij als patiënten overgeleverd zijn aan een stelletje lokale geldwolven.

Nu, de knik die hij maakte was duidelijk.

Ik vroeg hem: Is het daarom dat een lokale specialist nog een cosmetische operatie wilde doen bij mijn vrouw die op sterven lag en mij daar 25 duizend gulden voor wilde laten betalen?

De beste man knikte weer.

Ik vervolgde: Is dat waarom een andere specialist ondanks het verzoek van mijn vrouw en ik het leven niet onnodig te verlengen, haar toch aan alle apparaten gekoppeld had om haar nog enkele uren als een plantje in leven te houden?

Wederom knikte deze medicus.

Is het daarom dat de medische tuchtraad op dit eiland de 2 aangiftes tegen deze specialisten afdeed als “niet relevant” en werd er niet ingegrepen?

Wederom knikte deze man.

Hij vervolgde met de woorden: “In de medische wereld draait alles om geld op dit eiland”!

In het verleden zijn er al diverse zaken geweest van medici die dubbel declareerden of rekeningen indienden waar ze niets voor gedaan hebben. Ook dat hebben we persoonlijk mee mogen maken. Maar verder ook de SVB maakte er in het verleden melding over. Er was zelfs een specialist die tijdens een knieoperatie weg liep terwijl de knie nog openlag en hij voor 2 weken verdween zonder de patiënt over te dragen aan een collega! Gevolg, deze patiënt kon niet geholpen worden aan haar bloedingen en pijn als gevolg van de operatie! Ook hier was er geen medische tuchtraad want het was een te machtige specialist! Verder worden er steeds meer onrechtmatigheden gerapporteerd en zijn er al betere prijsafspraken maar het is allemaal nog verre van mensen helpen en gaat het alsmaar om geld, geld en geld wat men leest!

En daar is de corona farce weer een welkome geldboom voor de medische wereld waar patiënten niet geopereerd worden en patiënten zelfs moeten kiezen tussen de ene specialist of de andere daar de eerste niet samen wil werken. Ondertussen ligt de patiënt schreeuwend van de pijn in bed en krijgt geen hulp!

In het gesprek verder werd duidelijk dat de grootste groep medici puur hun beroep uitoefenen om veel geld te maken. Helaas waar, de bewijzen zijn er als je ziet hoe de lokale medische wereld mee doet aan de gehele corona farce.

Doch er is een lichtpuntje en dat is dat, naar meer informatie gekregen te hebben uit de medische wereld, een selecte groep bezig is alle geldwolven van artsen en specialisten uit deze lokale medische wereld te zetten en te gaan komen met nieuwe artsen en specialisten met een roeping en met respect volgens de eed van Hippocrates gaan handelen. Mensen zijn dan geen geldbomen maar patiënten die in nood zijn en medische hulp krijgen vanuit een hart en ziel.

De lokale medische wereld moet totaal omgegooid worden en de huidige geldwolven moeten zowel voor de medische tuchtraad als de reguliere rechtbank gedaagd worden puur omdat ze niet voor de patiënten zijn maar voor hun eigen gewin.

De selecte kleine groep is bezig en als patiënten moeten we hoop hebben dat de “schoonmaak” spoedig zal beginnen en de medische wereld weer een respectvolle gemeenschap gaat worden.
thumbnail Mondkapje2 copy