25
Fri, Sep
10 New Articles

NEDERLAND - Duidelijkheid en houvast voor boeren, tuinders en vissers. In het laatste begrotingsjaar van het huidige kabinet maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werk van een concreet perspectief voor de Nederlandse landbouw en natuur, zodat nieuwe kansen voor verduurzaming en ondernemerschap ontstaan.

DEN HAAG - In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen.

DEN HAAG - Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Griekenland. Het geld is bedoeld om er vluchtelingen en migranten te kunnen opvangen en hen onderdak en basisbehoeften als voedsel, medische hulp en psychosociale steun te bieden.

DEN HAAG - Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. Daarom komt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag met een stevig pakket aan maatregelen.

Verandert er iets? Geef het meteen door

DEN HAAG - De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Voor ouders is dit één van de momenten in het jaar om hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en te wijzigen via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag.

More Articles ...