07
Tue, Dec
0 New Articles

Algemeen

WILLEMSTAD - Gedurende de maand augustus is het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC) begonnen met het uitgeven van zijn zesde rapport over de klimaatverandering. Het eerste volume, dat uitgegeven is, gaat over de staat van het wereldklimaat.

In dit volume wordt de laatste wetenschappelijke informatie in verband met de staat van ons klimaat gegeven. Hierbij worden waarnemingen van landen gecombineerd met de vooruitgang op het gebied van de klimaatwetenschap. Ook zijn er scenario’s voor het toekomstig klimaat ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van wereldwijde en regionale klimaatsimulaties.

thumbnail curacao climate changeDe klimaatverandering beïnvloedt nu al wereldwijd diverse bewoonde gebieden op een structurelere manier met extreme weer- en klimaatverschijnselen, zoals extreme hitte, zware regenval en langdurige droogte. Ook is de wereldgemiddelde temperatuur gedurende de afgelopen tien jaar met 1,07°C (±0,3°) gestegen, vergeleken met het pre-industriële gemiddelde. Tevens is de temperatuur van het zeewateroppervlak met 0,2 tot 1,0°C gedurende de laatste jaren gestegen. Het zeespiegel is gedurende de afgelopen jaren sneller gestegen dan verwacht was. Dit zijn enkele van de waargenomen veranderingen.

Gebruikmakend van de meest optimistische klimaatmodellen, verwacht men dat in het komende decennium de temperatuurstijging met 1,5°C zal worden overschreden. Dit betekent dat het optreden van weer- en klimaatextremen vaker zullen voorkomen in de toekomst.

De uitdagingen voor eilanden zal het plannen van maatregelen om de kwetsbaarheid voor extreem weer en klimaat, verlies van de biodiversiteit door klimaatverandering in de komende decennia het hoofd te bieden.

In dit kader heeft de nationale commissie van de UNESCO een Werkgroep Klimaatverandering, voorgezeten door de Meteorologische Dienst Curaçao, opgericht. Het doel hiervan is om een proces te doorlopen, om te komen tot een zg. road map. De eerste stap was het maken van een evaluatie van de activiteiten mbt klimaatverandering op Curaçao. In het rapport dat in 2020 werd uitgegeven, wordt de actuele situatie op Curaçao beschreven en ook hoe aan deze road map gewerkt kan worden.

Aangezien de klimaatverandering een impact op een groot deel van onze gemeenschap zal hebben, is het belangrijk dat zowel de publieke en de private sector, universiteiten en Ngo’s meewerken aan de ontwikkeling van de adaptatie- en mitigatieplannen. Dit plan wordt in het Akkoord van Parijs aanbevolen. Meer informatie hierover treft u aan in het document Climate Change Policy Assessment dat u via deze link (https://bit.ly/CurClimChnge) kunt downloaden.

Er is een strategisch plan uitgewerkt met de visie hoe Curaçao veerkrachtiger kan worden gemaakt tegen de gevaren van de natuur en het verlies van onze biodiversiteit en ook een belangrijk land v.w.b. hernieuwbare energie kan worden. Om dit doel te bereiken is een platform opgericht om de technologie en wetenschap uit te wisselen om deze doelen te realiseren. Het Curaçao Climate Change Platform bestaat uit organisaties van allerlei groeperingen, waarbij geconcentreerd wordt op het ontwikkelen van aanpassings- en verzachtingsstrategieën voor Curaçao. Bovendien zal de mogelijkheden bestudeerd

worden om de hernieuwbare energie sector op Curaçao verder te ontwikkelen en deze expertise te exporten alsook capaciteitsopbouw van organisaties bevorderen om internationale gerelateerde projecten op te zetten voor Curaçao.

Alle organisaties, die raadvlakken hebben met klimaatverandering, worden uitgenodigd zich in te schrijven om op deze manier deel te nemen aan dit platform. Voor meer informatie hierover kunt u via e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. contact opnemen.