21
Fri, Jan
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de komende vier jaar € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.

lyme verzamel

Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum, een samenwerkingsverband van vier partijen, werkt de komende jaren samen om preventie, behandeling en de diagnostiek van de ziekte van Lyme te verbeteren.

Het centrum is ontstaan vanuit een burgerinitiatief van Lymepatiënten. Minister Schippers: “Ik heb grote waardering voor deze patiënten. Zij hebben met hun inzet de basis gelegd.

Dankzij hen en de partijen uit het veld is dit centrum een feit en daar ben ik blij mee”. De afgelopen jaren hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse vereniging voor 

lymeziekte folder

Lymepatiënten (NVLP), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Radboudumc hard gewerkt om tot een gezamenlijk beleidsplan voor 2017-2020 te komen. 

Met de toegezegde € 2,5 miljoen worden onder andere projecten gefinancierd, wetenschappelijk onderzoek en algemene kosten voor de ondersteuning van het centrum, communicatie en voorlichting over de ziekte van Lyme.