08
Mon, Aug
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - Zijne Majesteit de Koning is maandagmiddag 4 september 2017 aanwezig bij een bijeenkomst van de Stichting Topvrouwen in het Louwman Museum in Den Haag.

De stichting, een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft als doel meer vrouwen te laten doorstromen naar bestuurlijke- en toezichthoudende topfuncties.

De bijeenkomst staat in het teken van het bevorderen van een snellere doorstroom van vrouwen naar topfuncties. Naast presentaties en een demonstratie van de database van de stichting, neemt de Koning de interviewbundel 'Top! Daadkrachtige topmannen en -vrouwen over genderdiversity' in ontvangst. Ook ontmoeten huidige én potentiële bestuurders en toezichthouders elkaar met het oog op nieuwe benoemingen in een raad van bestuur (RvB) of raad van commissarissen (RvC).

De stichting biedt via de database www.topvrouwen.nl een ingang voor bedrijven, instellingen en wervingsbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor een raad van bestuur, de raad van commissarissen of een raad van toezicht. De database moet bijdragen aan de doelstelling dat in beide raden van bedrijven in 2023 het aandeel vrouwen minstens 30 procent is.