16
Sat, Jan
0 New Articles

Algemeen

DEN HAAG - Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 publiceert het ministerie van Financiën vandaag de Ombuigings- en Intensiveringslijst.

Deze lijst wordt iedere vier jaar door ambtenaren opgesteld in aanloop naar een nieuwe kabinetsformatie, als technische ondersteuning van mogelijke politieke keuzes.

De lijst is apolitiek en geeft dan ook geen oordeel over de wenselijkheid van de opgenomen maatregelen. De lijst bestaat uit twee onderdelen, waarbij de ombuigingen en intensiveringen apart worden gepresenteerd.

De ombuigingslijst bevat een technische opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om de overheidsfinanciën te verbeteren. Op de ombuigingslijst zijn ook fiscale maatregelen opgenomen. De intensiveringslijst bevat concrete maatregelen waarmee de overheidsuitgaven kunnen worden verhoogd en lasten kunnen worden verlicht. De intensiveringslijst is hoofdzakelijk gebaseerd op recente Interdepartementale beleidsonderzoeken en de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen die in het voorjaar van 2020 zijn gepubliceerd.