DEN HAAG - Djabierne 30 di ougustus tabata tin e reunion di Rijksministeraard ku a tuma luga na Den Haag. Kaminda ku tur representate di e islanan di Koninkrijk a bin pa duna kuenta konta bayendo ku e afsprak nan kunan a traha. Dia 20 di september nan ta sigi trata e kaso.